A&O:s strategiska styrgrupp

Styrgruppen har två huvudsakliga syften. För det första ska den styra det strategiska arbetet genom att verka som initiativtagare till vad A&O bör göra och peka på var behoven för en aktör som A&O finns. Inom arbetet med den strategiska styrningen är det en viktig uppgift att identifiera sammanhang där A&O bör synas eller att upplysa om nya utredningar som berör A&O:s intresseområden. För det andra ska gruppen verka för strategisk påverkan och spridning av kunskap samt forskningsresultat. Representanterna i styrgruppen kan ta med sig och föra ut A&O:s budskap på flera plan, både till representanternas egna organisationer men även utanför dessa.

Målsättningen är att arbetsmarknadens parter, politiker och andra beslutsfattare ska få upp ögonen för arbetsplatslärande och dess betydelse för individens, organisationens och samhällets utveckling och verka för att bättre förutsättningar skapas.

 

I A&O:s strategiska styrgrupp sitter:

 

 ulf westerberg (1).jpg

Ulf Westerberg, processledare

Senior utvecklingsrådgivare
gunnar anderzon.jpg

Gunnar Anderzon

Utvecklare, avdelningen för lärande och arbetsmarknad

SKL


fredrik gunnarsson.jpg

Fredrik Gunnarsson

Ansvarig kompetensförsörjning

Industriarbetsgivarna

ulrika hektor (1).jpg

Ulrika Hektor

Utredare och kompetensexpert

Unionen

jonny jacobsson (1).jpg

Jonny Jakobsson

Ombudsman, arbetslivsutvecklingsenheten

Kommunal

Ove Jansson217 (1).jpg

Ove Jansson

Senior advisor

Företagarna

Filis nya foto.jpg

Filis Sigala

Utredare, arbetslivsenheten

LO

 


Foto:

Ulf Westerberg: Privat
Gunnar Anderzon: SKL
Fredrik Gunnarsson: Erja Lempinen
Ulrika Hektor: Unionen
Jonny Jakobsson: Thomas Johansson
Filis Sigala: Privat

Vill du veta mer om någon av den strategiska styrgruppens medlemmar? Klicka på medlemmens namn!