Huvudentrén vid Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet

Universitetet samlar ett 90-tal forskare från olika discipliner som sociologi, teknisk psykologi, ergonomi och industriell design. Ett praktiskt exempel forskningens gränsöverskridande karaktär är Designlab. Här har samhällsvetare och ingenjörer tillgång till ett laboratorium för utformning och prövning av nya produkter och tjänster.

Inom ramen för den statsvetenskapliga forskningen har genus, organisation och samhälle utvecklats till ett särskilt starkt forskningsfält. Bland annat bedrivs genusforskning om industriella organisationer, teknikutveckling, innovation, gruvnäring, rennäring och vattenkraft.
I den arbetsvetenskapliga forskningen utvecklas ofta ny kunskap gemensamt av forskare och aktörer utanför akademin, som fackförbund, näringsliv och idéela organisationer.