Göteborgs universitet. Foto: Göran Olofsson

Göteborgs universitet

Särskilt uppmärksammas olika former för att organisera och genomföra yrkesrelaterad utbildning som en del av ett livslångt lärande.

Bakgrunden till Göteborgs universitets medverkan i A&O är alltså en mångårig forskning om vuxnas lärande i och för arbetslivet. Kopplingen till arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet finns främst inom det professions- och yrkespedagogiska verksamhetsområdet. Yrkespedagogik, yrkesdidaktik och handledning i arbetsliv och utbildning utgör ett centralt inslag forskningen.

Validering och erkännande av reell kompetens är ett annat område som uppmärksammas av Centrum för yrkeskunnande. Bland annat handlar det om beskrivningskategorier för kompetens och kvalifikationer utifrån det nationella kvalifikationsramverket NQF.

Arbetslivets ständigt pågående förändring och omstrukturering sporrar utvecklingen av forskning, utbildning och samverkan. Centrum för yrkeskunnande arbetar i hög grad interaktivt, med aktörer utanför akademin. Inte minst genom den referensgrupp som är knuten till centret, där arbetslivets parter är representerade.