- För arbetsgivare är det viktigt att synliggöra den kompetens som finns i verksamheten för att bygga effektiva organisationer, säger A&O:s forskare Leif Berglund.

Synliggjord kompetens ger konkurrensfördel

Leif Berglund från Luleå tekniska universitet är den första som skrivit en avhandling om validering. På ett seminarium under Workinglife i Stockholm den 13 oktober pratade han, Jörgen Bergwall från OCN, Håkan Berg, entreprenör och artist samt Anna Karin Törnberg som är vice vd för Stockholms Nyföretagarcentrum, om vikten av validering.

- Det pågår en massa lärande runt om kring oss hela tiden. I studieförbund, ideella organisationer, skolor och föreningar. Ändå pratar vi kom glappet mellan efterfrågad och befintlig kompetens. Hur kan det finnas ett sådant glapp, frågar Jörgen Bergwall retoriskt.

Han arbetar som metod- och utvecklingsansvarig på OCN, ett företag som bygger upp kriterier och system för branscher att validera sina anställdas kunskaper mot.

- Problemet med kompetensglappet handlar egentligen inte om kompetensbrist, utan om att kompetens inte synliggörs, säger han.

Alla vinner på validering

Jörgen Bergwall och Leif Berglund menar att alla vinner på validering.

- För arbetsgivare är det viktigt att synliggöra den kompetens som finns i verksamheten för att bygga effektiva organisationer. För samhället är det en metod för att stödja och komplettera den formella utbildningsförsörjningen, säger Leif Berglund.

Han tror att kommuner och företag börjar förstå fördelarna med validering, och att det har blivit vanligare att använda sig av metoden. Men det är fortfarande en utmaning att få fler arbetsplatser att synliggöra och dokumentera anställdas kompetens.

- Att synliggöra kompetens är också viktigt för enskilda individer. Det har en positiv inverkan på självkänsla, självförtroende och inte minst karriärmöjligheter.

Validering skapar legitimitet

Kroppsterapeuternas yrkesförbund organiserar massörer, zonterapeuter och likande yrkesgrupper. Tillsammans med OCN har de tagit fram branschkriterier som deras medlemmar valideras mot, efter minst fem år i yrket.

- Friskvårdare har oftast inte en akademisk struktur att stödja sig mot. Förbundets medlemmar upplevde att deras kompetens ifrågasattes, berättar Anna Karin Törnberg, vice vd för Stockholms Nyföretagarcentrum och tidigare kanslichef för Kroppterapeuternas yrkesförbund.

- Vi gillade tanken på att varje bransch själva definierar sin kompetens. Nu kan vi certifiera våra medlemmar, vilket ger dem en konkurrensfördel, säger hon.

 

Text: Johanna Senneby och Anna-Karin Florén

Lär våra andra artiklar om validering

Validering mot betyg gynnar individen

Krönika: Per Andersson om validering

Vägen till ett gemensamt valideringssystem

När organisatoriskt lärande når långt