Elin Örn på Prioleva är en av de som fått kompetensutveckling i ESF-projektet Dalalyft. Den 4 december medverkar projektet på en konferens om hur infrastrukturer kring kompetensutveckling för småföretagare, kan byggas. Foto: Johanna Senneby

Småföretagares kompetensutveckling på agendan

Konferens

Många företag och regioner står inför en osäker framtid och behöver komma på innovativa sätt att säkra sin kompetensförsörjning. Att kompetensutveckla den befintliga personalen är ett sådant, men en svår väg för många småföretagare som knappt finner tid till att tänka kring hur de kan utveckla sin verksamhet. ESF-projektet Dalalyft har sedan 2010 arbetat med att göra kompetensutveckling tillgänglig för Dalarnas småföretagare.

Den 4 december arrangerar Tema A&O konferensen Lära nytt, lära mer– strategier för kompetensutveckling i företag och regioner, där projektet berättar vilka metoder som fungerat, och vilka fallgropar som finns. Även hur en infrastruktur för kompetensutveckling av småföretagare kan se ut på regional och nationell nivå, diskuteras.

Medverkar gör bland andra Företagarnas Lars Ilmoni som berättar om småföretagens förutsättningar för kompetensutveckling. På plats finns även Anna-Karin Florén, A&O, och Carina Åberg, APeL, för att prata om temagruppens nya bok Handbok i arbetsplatslärande, hur den kom till och varför den är viktig.

Här kan du läsa en artikel om Prioleva, ett av de företag som kompetensutvecklat sin personal med hjälp av projektet Dalalyft.

Här hittar du mer information om konferensen.