Rapport: Hållbara förutsättningar för vuxnas lärande

Att återskapa bortrationaliserade arbeten är inte en bra idé. Att däremot höja kompetensnivån för de som redan finns på arbetsmarknaden, för att på så sätt frigöra utrymme för de som står långt utanför arbetsmarknaden, är en bättre. Detta framkommer i Tema A&Os nya rapport Hållbara förutsättningar för vuxnas lärande som strategi för regional kompetensförsörjning. I rapporten har författaren Per-Olof Thång, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, utgått från tre seminarier, arrangerade av Tema A&O, Svenska ESF-rådet samt region Västra Götaland.

Rapporten sammanfattar och reflekterar över den diskussion som fördes under seminarierna och ska bidra till ökad kunskap om hur hållbara förutsättningar för vuxnas lärande kan skapas. Erfarenheter från socialfondsprojekt visar på både framgångsfaktorer och hinder för att vuxenutbildningen ska bidra till lokal och regional kompetensförsörjning.

Bland framgångsfaktorerna finns:
• Tydliga uppdrag och mandat från kommunledningen
• Investeringar och samordning av resurser
• Uppkoppling mot regional utvecklingspolitik

Bland svårigheterna finns:
• Olika syn på kunskap, utbildning, kompetensutveckling och lärande
• Olika syn på vem som bär ansvaret för kompetensförsörjning
• Brist på visioner strategier

Nedan kan du ladda ner rapporten i sin helhet.