Projekt ArbetSams slutkonferens: Lärande arbetsplatser skapar framtidens omsorg

Konferens

Under två och ett halvt år har projekt ArbetSam målmedvetet byggt upp lärande och språkutvecklande arbetsplatser inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder i fem Stockholmskommuner och sex privata vårdföretag. Projektet har uppnått en rad goda resultat: Verksamheter har utvecklats, personalen har höjt sin språk- och yrkeskompetens - och många kursdeltagare vittnar om ökad självkänsla och engagemang i arbetet.

Nu går projektet in i implementeringsfasen. ArbetSams givande metoder ska tas över av de ordinarie verksamheterna. Vilka är möjligheterna? Vilka är hindren? Och hur kan olika aktörer samverka kring verksamhetsutveckling, arbetsplatslärande och utbildning?

Kom och lyssna till en rad namnkunniga föreläsare från olika kunskaps- och verksamhetsområden. De delar alla med sig av sina tankar och visioner om framtidens omsorg och vuxenutbildning.

Konferensen riktar sig till dig som är beslutsfattare eller chef inom utbildning och omsorg - och till dig som medverkat i projektet eller är intresserad av resultaten.


Torsdagen den 12 december, kl. 9.00-15.30
Fazer restaurang & konferens, Trygg Hansahuset, Fleminggatan 18, Stockholm

Medverkande:
Sven-Erik Wånell, utredare och tidigare direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet
Karina Uddén, enhetschef för näringslivsutveckling, tillväxtavdelningen, Länsstyrelsen
Peter Hammarin, chef för arbetslivsutvecklingsenheten, Kommunal och vice ordförande för Vård- och omsorgscollege
Geoff Erici, departementsråd och utredare vid Utbildningsdepartementet
Lotta Wigen, förvaltningschef för Äldre- och handikappförvaltningen i Lidingö stad
Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare i ArbetSam
Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd samt ordförande för Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum
Harald Berg och Arthur Henningson, Consider Consultants och utvärderare av projekt ArbetSam