Foto: Företagarna

Ove Jansson ny medlem i SSG

Vad har du för erfarenheter som gör dig intressant för A&O?

­– Jag företräder Företagarna och har själv varit småföretagare, så jag vet hur deras villkor ser ut och vilka behov de har av kompetensutveckling och organisationsutveckling. Under Socialfondens tidigare programperioder var jag väldigt aktiv, bland annat som ordförande i övervakningskommitténs arbetsutskott.

Varför är arbetsplatslärande en viktig fråga?

– Framförallt för att det ger fokus på den verksamhet som företaget bedriver och skapar en direkt tillämpning av nya kunskaper i verksamheten. Ju mer utbildning som sker på arbetsplatsen, desto fler personer blir involverade i lärandet och det blir därmed inarbetat i företagets strategi.

– Jag tror också att arbetsplatslärande är speciellt viktigt för små företag med tighta organisationer eftersom kompetensutveckling annars tar mycket tid från produktionen.

Vilka är de viktigaste frågorna att lyfta inom arbetsplatslärande?

– Hur viktigt det är för småföretag. De har haft problem att ta del av socialfondsmedel eftersom de ofta förutsätter att en större aktör samordnar insatserna. Men småföretag behöver kompetensutveckling utifrån sina egna behov och konkurrensförutsättningar, då krävs det att man kommer närmare företaget för att hamna rätt i insatsen.

– När en verksamhet jobbar med arbetsplastlärande följer även andra saker med, man ser exempelvis behoven av jämställdhet och tillgänglighet.

Hur tänker du jobba med spridning och strategisk påverkan?

– Det gör vi till stor del genom våra lokala föreningar. I styrelserna sitter föreningsmedlemmar som också är företagare, så de känner till sina marknader. Vi vill skapa medvetenhet kring vikten av utvecklingsfrågor och kompetensutveckling som en stadigt varande aktivitet i småföretag.