– Vi förstod att vi var tvungna att vara egoistiska i detta och utbilda vår personal utifrån de behov som marknaden krävde, säger Mats Björnetun, Mim Construction. Foto: Johanna Senneby

Mim Team ifrågasätter allt

Seminarium

– Projektet har resulterat i att Mim Construction lever idag. Vi kan tillverka våra produkter billigare och effektivare genom vår personals höjda kompetens.

Det säger Mats Björnetun som är grundare och VD för Mim Construction, ett företag som sedan mitten av 80-talet tillverkar reservdelar till bilar. Det började med att Mats Björnetun och hans före detta kompanjon smed i gårdsverkstaden med tanken att sälja produkterna i grannskapet.

– Några år senare började vi exportera till tyska biltillverkare och idag är det där företaget har sin huvudsakliga marknad.

År 2005 lämnade Mats kompanjon företaget. Tre år senare knackade varselvågen på dörren, och löneläget i Tyskland gjorde att Mim Construction behövde öka sin effektivitet med 25 procent för att överleva.

– Vi förstod att vi var tvungna att vara egoistiska i detta och utbilda vår personal utifrån de behov som marknaden krävde. Samtidigt ville vi binda till oss andra, liknande men inte konkurrerande, företag i området och utbilda dem så att det passade våra behov.

Utgå från behov fyller flera syften

Detta framkom på A&Os lansering av Handbok i arbetsplatslärande- vad, hur och varför det är viktigt, som hölls den 30 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre. Boken är en konkret vägledning för organisationer som vill utveckla verksamhet och medarbetare parallellt, utan att riskera att hamna i "kurs-fällan". På plats under lanseringen var en av författarna, Anna-Karin Florén, och Carina Åberg, APeL, som bland annat förklarade varför det är viktigt för verksamheter att utgå ifrån behov, när de planerar sina kompetensutvecklingsinsatser.

– För att både individ och verksamhet ska dra nytta av sina lärdomar, måste det finnas möjlighet att använda de nya kunskaperna på arbetsplatsen. Om de anställdas kompetensutveckling hänger ihop med strategin för verksamhetsutveckling och utveckling av organisationen, blir insatserna behovsstyrda, säger Carina Åberg.

När Mim Construction drog igång sitt projekt utgick de ifrån en behovsanalys där de skrev ner varje timme som de anställda behövde för kompetensutveckling och kom fram till att 5,9 miljoner kronor behövdes för att fylla behoven.

– Vi kunde placera varenda krona i våra skräddarsydda utbildningar. Att de anställda bara använder 80 procent av sin arbetskapacitet handlar enbart om att man inte utnyttjar deras kompetens på rätt sätt, vilket vi kan göra nu.

– Efterhand dokumenterar vi alla förändringar som sker på golvet och i organisationen. Det största steget är att ingen är rädd för utbildning längre, säger Mats Björnetun.

Här kan du läsa mer om handboken.
Nedan kan du ladda ner boken som pdf och hämta hem Carina Åbergs presentation.