Kära A&O-vän,

A&O har sedan starten 2009 arbetat för att på en aggregerad nivå samla viktiga erfarenheter från socialfondsfinansierade projekt som har verkat inom området kompetensutveckling. Det har varit en intressant och lärorik resa för alla oss som har haft förmånen att arbeta med temagruppen.

Då, 2009, hörde man sällan talas om arbetsplatslärande - alltså den form av lärande där organisation och människa utvecklas tillsammans. Vår ambition har varit att etablera begreppet i samhällsdebatten och att uppmärksamma beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och enskilda organisationer på att arbetsplatslärande kan bidra till att skapa en arbetsmarknad där alla människors kompetens kan tas tillvara utifrån var och ens förutsättningar.

Temagruppen har uppmärksammat några frågor som vi anser är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Avsaknad av en gemensam organisation dit både anställda och företag kan vända sig för att få stöd i arbetet med kompetensutveckling är en. Särskilt angeläget är detta för små företag som inte själva håller sig med HR-avdelningar, men har potential att växa. En annan är att öka kompetensen om hur man bedriver framgångsrikt arbetsplatslärande. Ett tredje är att öka medvetenheten om hur intermediärer, som kunskapsmäklare, kan bidra till god kompetensförsörjning regionalt.

När vi ser tillbaka på programperioden kan vi konstatera att arbetsplatslärande som begrepp idag är etablerat. Vi upplever också att frågan om hur aktörer med en intermediär roll, kan bidra till regional utveckling diskuteras flitigare idag. Under detta sista år, har vi arbetat för att sprida kunskap om hur. Som ett led i det arbetet togs "Handbok i arbetsplatslärande" fram. Den har haft strykande åtgång och vi är glada över att den har väckt så mycket intresse.

Handboken liksom allt annat material som har tagits fram av A&O kommer tills vidare vara tillgängligt som nedladdningsbara pdf:er på hemsidan www.arbetsplatslarande.se.

 

God jul och gott nytt år!  - från alla oss som har arbetat med A&O.